Flixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatorem 2 mg/2ml 10 poj.a 2 ml


Lek refundowany (A 1) dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym.
Zakres wskazań:
- objętych refundacją Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
- pozarejestracyjnych objętych refundacją

Substancja czynna:
Fluticasonum

Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego:
Flixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatorem 2 mg/2ml

Zawartość opakowania:
10 poj.a 2 ml

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN: 5909990956616
Termin wejścia w życie decyzji: 2012-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 2 lata

Poziom odpłatności: ryczałt

Cena dla pacjenta ubezpieczonego po refundacji: 6,06 zł

Cena dla pacjenta ubezpieczonego bez refundacji: 89,84 zł

Urzędowa cena zbytu: 73,44 zł
Cena hurtowa brutto: 77,85zł
Wysokość limitu finansowania: 86,98zł
Cena detaliczna: 89,84 zł

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli - .